E X P R E S S

Stránková montáž

Stránková montáž je odborný pojem pro implementaci textů a obrázků do podoby stránky. Provádí se u tiskovin všeho druhu: vizitek, plakátů, letáků, inzerátů, kalendářů, billboardů, katalogů, pozvánek aj.

U stránkové montáže nezapomínejte na:

Spadávku

Přesah dokumentu, který zamezí tomu, aby se na okrajích objevil úzký nepotištěný proužek. Standardní velikost spadávky je 3 - 5 milimetrů, ale každá tiskárna to může mít jinak.U nás tiskneme dokumenty se spadávkou 2,5 milimetry. Červená linka vyznačuje místo, kde bude proveden ořez.

nastavení spadávky

Ořezové značky

Slouží k přesnému ořezání dokumentů a je důležité umístit je tak, aby nezasahovaly do ořezaného formátu čehož se dosahuje pomocí odsazení ořezových značek. Optimální odsazení ořezových značek je 2 milimetry. Červená linka vyznačuje vzdálenost umístění ořezových značek od místa, kde bude proveden ořez.

nastavení ořezových značek

Jak nachystat spadávku a ořezové značky?

V programu Adobe Indesign

Spadávku je třeba nachystat už při zakládání dokumentu: Soubor - Nový - Dokument - Více voleb - Spadávka a popis - Spadávka - 2,5 milimetrů po všech stranách. Máte-li tiskovinu hotovou a uloženou, následuje exportování: Soubor - Exportování - Název souboru - Uložit jako typ: PDF - uložit. Otevře se okno Exportování Adobe PDF, které má na levé straně menu. VyberemeZnačky a spadávky. V sekci Značky zatrhneme políčko Ořezové značky a zvolímePosun (v našem případě 2 milimetry). Nesmíme zapomenout na spadávku, a proto v sekci Spadávky zatrhneme políčko Použít nastavení spadávky z dokumentu, které jsme nastavili už na začátku. Ořezové značky se dají do dokumentu vložit i ručně, ale tuto variantu Vám nedoporučujeme vzhledem ke vzniklé nepřesnosti umístění ořezových značek a možného křivého ořezání.

Jak má vypadat správně nachystaná vizitka?

správně nachystaná vizitka

Formát vizitky je 90 x 50 milimetrů. Aby při tisku a ořezání nevznikal na krajích nepotištěný proužek, nastavuje se u dokumentů spadávka 2,5 milimetru z každé strany. Na tiskovém archu tedy bude mít vizitka rozměr 95 x 55 milimetrů. Pro ořezání vizitky slouží ořezové značky, které umisťujeme tak, aby nezasahovaly do ořezaného formátu, a proto je odsazujeme 2 milimetry.

Archová montáž

Archovou montáží rozumíme vyřazení (umístění) jednotlivých stránek na arch. Mezi jednodušší archovou montáž můžeme zařadit například vizitky nebo časopisy (vazba V1). Mezi složitější archovou montáž patří vazby u kterých hraje důležitou roli např. orientace stránky, počet stránek, způsob knihařské a tiskové technologie. Archovou montáž Vám nachystá náš tiskař! Všechny informace o archové montáži jsou jen pro Vaši lepší orientaci.

Archová montáž vizitky

V naší expresní tiskárně tiskneme nejvýše do formátu SRA3 320 x 450 mm. Výřez obrázku ukazuje, jak jsou umístěné ořezové značky mezi jednotlivými vizitkami při archové montáži.

archová montáž vizitky

Archová montáž vizitek na formát papíru SRA3 320 x 450 mm. Na formát SRA3 se vejde 24 vizitek. Při archové montáži se vizitky ani jiné tiskoviny nesmí umisťovat úplně ke kraji. Minimální vzdálenost tiskoviny od kraje je 5 milimetrů.

archová montáž vizitek