Stránková montáž

Stránková montáž je odborný pojem pro implementaci textů a obrázků do podoby stránky. Provádí se u tiskovin všeho druhu: vizitek, plakátů, letáků, inzerátů, kalendářů, billboardů, katalogů, pozvánek aj.

U stránkové montáže nezapomínejte na:

Spadávku

Přesah dokumentu, který zamezí tomu, aby se na okrajích objevil úzký nepotištěný proužek. Standardní velikost spadávky je 3 - 5 milimetrů, ale každá tiskárna to může mít jinak.U nás tiskneme dokumenty se spadávkou 2,5 milimetry. Červená linka vyznačuje místo, kde bude proveden ořez. Více info na wiki.

nastavení spadávky

Ořezové značky

Slouží k přesnému ořezání dokumentů a je důležité umístit je tak, aby nezasahovaly do ořezaného formátu čehož se dosahuje pomocí odsazení ořezových značek. Optimální odsazení ořezových značek je 2 milimetry. Červená linka vyznačuje vzdálenost umístění ořezových značek od místa, kde bude proveden ořez.

nastavení ořezových značek

Jak nachystat spadávku a ořezové značky?

V programu Adobe Indesign

Spadávku je třeba nachystat už při zakládání dokumentu: Soubor - Nový - Dokument - Více voleb - Spadávka a popis - Spadávka - 2,5 milimetrů po všech stranách. Máte-li tiskovinu hotovou a uloženou, následuje exportování: Soubor - Exportování - Název souboru - Uložit jako typ: PDF - uložit. Otevře se okno Exportování Adobe PDF, které má na levé straně menu. VyberemeZnačky a spadávky. V sekci Značky zatrhneme políčko Ořezové značky a zvolímePosun (v našem případě 2 milimetry). Nesmíme zapomenout na spadávku, a proto v sekci Spadávky zatrhneme políčko Použít nastavení spadávky z dokumentu, které jsme nastavili už na začátku. Ořezové značky se dají do dokumentu vložit i ručně, ale tuto variantu Vám nedoporučujeme vzhledem ke vzniklé nepřesnosti umístění ořezových značek a možného křivého ořezání.

Jak má vypadat správně nachystaná vizitka?

správně nachystaná vizitka

Formát vizitky je 90 x 50 milimetrů. Aby při tisku a ořezání nevznikal na krajích nepotištěný proužek, nastavuje se u dokumentů spadávka 2,5 milimetru z každé strany. Na tiskovém archu tedy bude mít vizitka rozměr 95 x 55 milimetrů. Pro ořezání vizitky slouží ořezové značky, které umisťujeme tak, aby nezasahovaly do ořezaného formátu, a proto je odsazujeme 2 milimetry.

Archová montáž

Archovou montáží rozumíme vyřazení (umístění) jednotlivých stránek na arch. Mezi jednodušší archovou montáž můžeme zařadit například vizitky nebo časopisy (vazba V1). Mezi složitější archovou montáž patří vazby u kterých hraje důležitou roli např. orientace stránky, počet stránek, způsob knihařské a tiskové technologie. Archovou montáž Vám nachystá náš tiskař! Všechny informace o archové montáži jsou jen pro Vaši lepší orientaci.

Archová montáž vizitky

V naší expresní tiskárně tiskneme nejvýše do formátu SRA3 320 x 450 mm. Výřez obrázku ukazuje, jak jsou umístěné ořezové značky mezi jednotlivými vizitkami při archové montáži.

archová montáž vizitky

Archová montáž vizitek na formát papíru SRA3 320 x 450 mm. Na formát SRA3 se vejde 24 vizitek. Při archové montáži se vizitky ani jiné tiskoviny nesmí umisťovat úplně ke kraji. Minimální vzdálenost tiskoviny od kraje je 5 milimetrů.

archová montáž vizitek