1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je Express tiskárna s.r.o., IČ 09410678 se sídlem Slovenská 539/12, 779 00 Olomouc (dále jen “správce”).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Express tiskárna s.r.o., Slovenská 539/12, 779 00 Olomouc, email: tisk@express-tiskarna.cz a telefon: 777 237 421.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 5. Účelem zpracování osobních údajů je: výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem k umožnění této činnosti, bez poskytnutí osobních údajů není možné službu newsletteru a zasílání obchodních sdělení ze strany správce plnit
 6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. Závěrečná ustanovení
 5. Svým souhlasem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 6. Svým souhlasem prohlašujete, že je vám více než 15 let. Pokud nesplňujete tuto věkovou hranici, je nutné, aby byl souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost. Bez souhlasu není možné se registrovat.
 7. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

O používání cookies

Zásady používání souborů cookies vysvětlují jaké cookies používáme a jak lze změnit jejich nastavení. Pro další informace ohledně zabezpečení navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat nebo změnit. Zjistěte, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní data. Váš souhlas se vztahuje na tuto doménu: exrpess-tiskarna.cz.

Co jsou cookie soubory?

Cookies jsou textové soubory, které obsahují informace ukládané do Vašeho počítače (nebo jiného zařízení s přístupem na internet) při návštěvě webových stránek. Mezi tyto informace můžou například patřit: informace o vašem profilu, Vaše jméno, stát, jazyk, e-mailová adresa, hesla, nastavení webových stránek a další. Cookies můžeme označit jako osobní údaje každého uživatele.

K čemu se používají cookie soubory a jaké výhody přináší?

Se zapnutým využíváním cookie souborů je procházení internetových stránek jednodušší, jelikož cookies jsou vytvářeny weby, které jste v minulosti navštívili a nesou tak informace o Vašem předešlém nastavení a předvolbách. Zpříjemní Vám návštěvu a uzpůsobí webové stránky Vašim zájmům.

Jak cookies používáme?

Stejně jako většina online služeb, i náš web používá cookies první a třetích stran pro různé účely. Cookies první strany jsou většinou nezbytné pro to, aby web fungoval správně a nesbírají žádná osobní data. Cookies třetích stran, které na webu používáme, slouží k měření výkonu stránek, interakcí uživatelů, zajištění bezpečnosti stránek, poskytování relevantních reklamních sdělení a následné zlepšení vaší uživatelské zkušenosti a zrychlení vašich budoucích interakcí s tímto webem.

Jaké informace lze prostřednictvím cookies zjistit?

 • datum a jakou dobu jste na stránkách strávili
 • jaké stránky jste po dobu své návštěvy navštívili
 • vás e-mail, na který Vám budou chodit propagační e-maily
 • z jaké internetové stránky jste přišli (například Firmy.cz)
 • internetový prohlížeč
 • operační systém Vašeho počítače
 • a další

Chcete mít své cookie soubory pod kontrolou?

Internetové prohlížeče mají většinou nastavené automatické využívání cookie souborů. Nastavení si však můžete změnit tak, aby byly cookies například blokovány nebo abyste byli informování při pokusu o uložení cookie souboru do Vašeho zařízení. Cookie soubory můžete spravovat v nastavení Vašeho prohlížeče.